kemik-iligi-nakli-header

Nakil günü belirlenerek vericiden toplanan hücreler hastaya verilmektedir.

Hastaya kemik iliği nakledilen günden itibaren; otuzuncu güne kadar beklenmektedir. 30. Güne gelindiğinde alınan hücrelerin ne kadarının kemik iliğine yerleştiğine bakılmaktadır.

Bu oran yüzde doksan beşin üzerindeyse hasta taburcu edilmektedir.

Bu tip nakillerde hastalar; kullanılan ilaçların etkisi nedeniyle enfeksiyonlara yatkınlıklarından dolayı uzun süre takip edilmektedir. Hastalar haftada iki gün kontrole çağırılmaktadır. Sonraki 5 yıllık dönemde kontroller aylık dönemler halinde yapılmaktadır.

Kemik İliği Nakli Merkezlerimiz