kemik-iligi-nakli-header

Lösemi; kan kanseridir. Normalde vücudumuzda olan hücreler anormal şekilde çoğalıp, kemik iliğindeki normal hücrelerin yerine geçerek kemik iliğini tamamen kaplamasıyla lösemi oluşmaktadır. Bu sebeple hastalarda kansızlık ortaya çıkmaktadır. Savunma hücrelerinin vücutta azalmasıyla enfeksiyonlara eğilim artmaktadır. Lösemiler hücre cinsine göre;

  • ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi)
  • AML (Akut Myeloblastik Lösemi) olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Kemik İliği Nakli Merkezlerimiz